Branżowa Szkoła I stopnia

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne odbywa się w naszej szkole tj. ZST „Mechanik" a kształcenie zawodowe praktyczne obejmuje tzw. praktyczna nauka zawodu u pracodawcy (PMPoland, Metal-Master, Zakładach Mechanicznych, Dr Schneider, Jelenia PLAST, Draexlmaier, PROINVAL, SIMET i innych) na podstawie umowy pracy z młodocianym pracownikiem.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.
Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Dodatkowo w szkole możesz rozwijać swoje pasje. Masz do wyboru liczne koła zainteresowań takie jak: modelarskie, żeglarskie, zespół muzyczny i inne.