Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

1. Opis zawodu:

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych firmach, zatrudniających kilku pracowników, jak i w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Specyfika pracy operatora zależy w dużej mierze od rodzaju tworzywa sztucznego oraz przyjętej technologii jego przetwórstwa. W związku z tym operator obsługuje zarówno pojedyncze stanowiska, jak i ciągi produkcyjne.Ważną umiejętnością operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest również rozwiązywanie podstawowych problemów pojawiających się na stanowisku pracy, które dotyczą prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego - operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.Kwalifikacja1: CHM.01. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

3. Do zadań operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  należy:

  • użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych,
  • wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych,
  • nadzorowanie i kontrolowanie procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych,
  • wykonywanie przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych
  • segregowanie oraz poddawanie recyklingowi odpadów technologicznych i produkcyjnych z tworzyw sztucznych
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze tworzyw sztucznych.

4. Warunki realizacji kształcenia w zawodzie:

W ramach nowego kierunku kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia w ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze, tj. „Operatora maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych” - uczniowie w cyklu trzyletnim będą kształcili się w salach i pracowniach szkolnych (w obrębie całej infrastruktury placówki, dot. kształcenia ogólnego), uczestnicząc w miesięcznych kursach teoretycznego dokształcania zawodowego - począwszy od pierwszej klasy, w każdym roku szkolnym: jeden miesięczny kurs, do zakończenia całego cyklu) oraz przedsiębiorstwach przetwórstwa tworzyw sztucznych - pod patronatem firmy Simet S.A. i Jelenia Plast (kształcenie praktyczne). Realizacja cyklu kształcenia została oparta na systemie dualnym - odpowiednio w klasie pierwszej: nauka odbywa się w szkole 3 dni, 2 dni w przedsiębiorstwach przetwórstwa tworzyw sztucznych, z kolei w klasach drugiej i trzeciej odpowiednio: w szkole 2 dni, 3 dni u przedsiębiorców na podstawie umów z młodocianymi pracownikami..

5. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych znajdzie zatrudnienie w:

Dzięki współpracy z zakładami z branży tworzyw sztucznych nasi uczniowie mogą realnie myśleć o zatrudnieniu w wybranym przez siebie zawodzie. Duża ilość podmiotów gospodarczych wykorzystuje w swojej działalności urządzenia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych, co przekłada się na dużą ilość ofert pracy.

Dodatkowo w szkole możesz rozwijać swoje pasje. Masz do wyboru liczne koła zainteresowań takie jak: modelarskie, żeglarskie, zespół muzyczny i inne.