Dekarz

DEKARZ

 

Opis zawodu

 

Dekarz to specjalista z zakresu budownictwa.

Do jego zadań należy pokrywanie i naprawia dachów  różnymi materiałami dekarskimi, zakładanie, konserwacja i remont urządzeń służących do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich.

 

Kwalifikacje uzyskanie w wyniku kształcenia:

 

BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent kończący szkołę w zawodzie dekarz będzie przygotowany do:

  • Analizowania dokumentacji budowlanej;
  • Wykonywania podstawowych prac dekarskich, blacharskich, odwodnienia połaci dachowych;
  • Montowania różnego rodzaju pokryć dachowych;
  • Prowadzenia dokumentacji związanej z kalkulacją kosztów i zapotrzebowaniem materiałów;
  • wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
  • wykonywania naprawy i rozbiórki pokryć dachowych
  • Organizowania stanowiska pracy tak na ziemi jak i na dachu.
  • Posługiwania się profesjonalnym sprzętem i urządzeniami do pracy w zawodzie.

 

Dekarz znajdzie zatrudnienie w:

  • firmach dekarskich, ogólnobudowlanych,
  • sklepach i hurtowniach zajmujących się sprzedażą materiałów wykorzystywanych do wykonywania dachów,

 

 

 

Dodatkowo w szkole możesz rozwijać swoje pasje. Masz do wyboru liczne koła zainteresowań takie jak: modelarskie, żeglarskie, zespół muzyczny i inne.