Operator obrabiarek skrawających CNC

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC

1. Opis zawodu:

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym  (i nie tylko) rynku pracy. Jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych CNC sterowanych komputerowo. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC.Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwią szybkie przystosowanie się do obsługi coraz nowocześniejszych maszyn w ramach swojego zawodu.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego - operatora obrabiarek skrawających CNC jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Kwalifikacja1:MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

3. Do zadań operatora obrabiarek skrawających  należy:

  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych,
  • obsługiwanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym nowoczesnych maszyn do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.

4. Operator obrabiarek skrawających znajdzie zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego wykorzystujących obróbkę skrawaniem, które zajmują się wytwarzaniem maszyn i urządzeń mechanicznych,

  • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych zajmujących się serwisem obrabiarek skrawających.

Dodatkowo w szkole możesz rozwijać swoje pasje. Masz do wyboru liczne koła zainteresowań takie jak: modelarskie, żeglarskie, zespół muzyczny i inne.