Lakiernik samochodowy

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

 1. Opis zawodu:

Lakiernik samochodowy to zawód o charakterze usługowym. Przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi, np. szlifierkami, pistoletami natryskowymi. Miejscem pracy lakiernika są hale fabryczne lub znacznie mniejsze, prywatne warsztaty lakiernictwa samochodowego.

To zawód dla ciebie, jeśli: jesteś uzdolniony technicznie, odpowiedzialny, posiadasz dobry wzrok, rozróżniasz barwy oraz masz sprawne ręce i palce.!

2. Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – lakiernika samochodowego jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:Kwalifikacja1: MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych.

3. Do zadań lakiernika samochodowego należy:

  • przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych,
  • przygotowanie materiałów lakierniczych i lakierów,
  • nanoszenie powłok lakierniczych,
  • renowacja powłoki lakierowanej,
  • kontrola jakości wykonanych powłok lakierniczych.

4. Lakiernik samochodowy znajdzie zatrudnienie w:

  • salonach samochodowych,
  • stacjach obsługi pojazdów,
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych,
  • osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Dodatkowo w szkole możesz rozwijać swoje pasje. Masz do wyboru liczne koła zainteresowań takie jak: modelarskie, żeglarskie, zespół muzyczny i inne.