Elektromechanik pojazdów samochodowych

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

1. Opis zawodu:

Elektromechanik zwany inaczej elektrykiem samochodowym zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznychw samochodach. Produkowane obecnie auta zawierają wiele takich układów, często bardzo skomplikowanych, dlatego praca elektromechanika wymaga dużej wiedzy i umiejętności. Podstawowe zadania tego fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego - elektromechanika pojazdów samochodowych jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja1: MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.


3. Dodatkowe umiejętności:

darmowy kurs na prawo jazdy kategorii B


4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• prowadzenia pojazdów samochodowych,
• użytkowania pojazdów samochodowych,
• diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
• naprawiania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
• kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.


5. Elektromechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:
• firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów,
• warsztatach samochodowych,
• stacjach diagnostycznych,
• zakładach pracy posiadających własne warsztaty samochodowe,
• zakładach utrzymujących transport wewnętrzny, zarówno samochodowy jak i elektryczny,
• firmach handlowych związanych z motoryzacją i elektrotechniką.

 

Dodatkowo w szkole możesz rozwijać swoje pasje. Masz do wyboru liczne koła zainteresowań takie jak: modelarskie, żeglarskie, zespół muzyczny i inne.