Rodzic

Bezpłatna profilaktyka stomatologiczna w szkole !!!

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, gorąco zachęcamy Państwa do wyrażenia zgody na wzięcie udziału przez Państwa dzieci w programie BEZPŁATNEJ profilaktyki stomatologicznej. Aby rozwiać Państwa wątpliwości, odpowiadamy na najczęstsze...

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ogólne zasady dla szkół i placówek: + Szczepienie rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Dezynfekcja przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfeku...

Szczepienia uczniów od 12. roku życia

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, dot. szczepienia uczniów, na stroniehttps://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia--materialy-informacyjneprzedstawiony jest harmonogram szczepień. Deklar...