Rekrutacja

Adres naboru elektronicznego

Regulamin rekrutacji do ZST "Mechanik" na rok 2022/2023 zawiera dokument: Warunki rekrutacji

Na wszelkie pytania i wątpliwości otrzymasz odpowiedź w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu oraz pod numerem telefonu: 75 752-50-31