Dyrekcja i nauczyciele

Misja szkoły :
Stworzyć w szkole możliwości  wszechstronnego rozwoju ucznia

Dyrektor szkoły:
mgr Piotr Wilk


Wicedyrektorzy:
  mgr Kazimierz Hamowski

mgr Marzena Traczuk

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Kazimierz Buchwald

Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik"

Wykaz nauczycieli

Wykaz pracowników administracji