Dyrekcja i nauczyciele

Misja szkoły :
Stworzyć w szkole możliwości  wszechstronnego rozwoju ucznia

Dyrektor szkoły:
mgr Piotr Wilk


Wicedyrektor:
  mgr Kazimierz Hamowski

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Kazimierz Buchwald

Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik"

w roku szkolnym 2021/2022

Wykaz nauczycieli