Szczepienia uczniów od 12. roku życia

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, dot. szczepienia uczniów, na stronie
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia--materialy-informacyjne
przedstawiony jest harmonogram szczepień.

Deklaracje wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych proszę przekazac wychowawcom klas do 06 września 2021r.
Termin szczepienia uczniów będzie podany po uzgodnieniu z Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej