Kierowca mechanik

KIEROWCA-MECHANIK

1. Opis zawodu. 

Zawód kierowcy-mechanika został utworzony w odpowiedzi na sygnały od pracodawców. Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego. Wybierając ten zawód, zdobędziesz uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz wykonywania ich napraw.

 

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego – kierowcy-mechanika jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.Kwalifikacja1: TDR.01 Eksploatacja środków transportu drogowego.

 

3. Dodatkowe umiejętności:

• darmowy kurs na prawo jazdy kategorii B

 

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• prowadzenia pojazdów samochodowych,
• wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy,
• prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy,
• wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,
• oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.


5. Kierowca mechanik znajdzie zatrudnienie w:

• firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów,
• prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik,
• pracy na stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

 

Dodatkowo w szkole możesz rozwijać swoje pasje. Masz do wyboru liczne koła zainteresowań takie jak: modelarskie, żeglarskie, zespół muzyczny i inne.