Ślusarz

ŚLUSARZ

1. Opis zawodu:

 Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze wyrabiają m.in. zamki, klucze, detale maszyn, okucia do drzwi i okien. Ślusarz zajmuje się również obróbką skrawaniem. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie. Wykonuje wiele czynności prostych z dziedziny plastycznej i cieplnej (kucie, hartowanie itd.). Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego ślusarza jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Kwalifikacja1: MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

3. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania następujacych zadań zawodowych:

  • wykonywać prace ślusarskie z zastosowaniem obróbki ręcznej i maszynowej,
  • naprawiać narzędzia do obróbki materiałów,
  • naprawiać elementy maszyn i urządzeń,
  • wykonywać połączenia rozłączne i nierozłączne metali,
  • zabezpieczać antykorozyjnie elementy maszyn, urządzeń oraz narzędzia,
  • dobierać środki i sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów.


4. Ślusarz znajdzie zatrudnienie w:

  • zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego,
  • obsługi technicznej, naprawczych, w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowe,j
  • możne również prowadzić własny warsztat ślusarski.

 

 

Dodatkowo w szkole możesz rozwijać swoje pasje. Masz do wyboru liczne koła zainteresowań takie jak: modelarskie, żeglarskie, zespół muzyczny i inne.