Zakres ubezpieczenia

INFROMACJA  O UBEZPIECZENIU UCZNIA W  ROKU SZKOLNYM 

2021 / 2022

 

Składkę za ubezpieczenie ucznia można wpłacać na konto:

Rada Szkoły Zespołu Szkół Technicznych MECHANIK

Bank Santander nr konta 42 1090 1926 0000 0005 1400 5385

do dnia 30 września 2021r. lub w placówkach banku.

W tytule wpłaty proszę podać:

imię i nazwisko ucznia,

klasę do której uczęszcza uczeń w ZST "MECHANIK" w Jeleniej Górze

wybrany wariant ubezpieczenia

 

Zakres ubezpieczenia załącznik 1

Okres ubezpieczenia  od 01 października 2021   do 30 września 2022.

W przypadku dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia NW  należy skontaktować się

z brokerem ubezpieczeniowym

- Adam Patron tel. +48 780 133 216.

adam.patron@sofinanse.pl

ul. Krótka 25/2
58-500 Jelenia Góra