Zakres ubezpieczenia

INFROMACJA  O UBEZPIECZENIU UCZNIA W  ROKU SZKOLNYM

2021 / 2022

 

Okres ubezpieczenia  od 01 września 2021   do 31 sierpnia 2022.

 

      dla opłaty za ubezpieczenie 20,00 zł     nr polisy EDU-A/P 107254

      dla opłaty za ubezpieczenie 29,00 zł     nr polisy EDU-A/P 107252

      dla opłaty za ubezpieczenie 49,00 zł     nr polisy EDU-A/P 107248

      dla opłaty za ubezpieczenie 59,00 zł     nr polisy EDU-A/P 107255

      dla opłaty za ubezpieczenie 89,00 zł     nr polisy EDU-A/P 107258

     W przypadku dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia NW

należy:

-  wypełnić kartę zgłoszenia odszkodowania  -   załącznik,

-  skontaktować  się   z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej

 

- Adam Patron tel. +48 780 133 216.

      

            SOFINANSE

               adam.patron@sofinanse.pl

  1. Krótka 25/2 58-500 Jelenia Góra