Informujemy o możliwości skorzystania  z bezpłatnej profilaktytyki stomatologicznej dla uczniów szkoły  w wieku do 18  roku życia. W celu zgłoszenia ucznia do programu profilaktyki stomatologicznej Rodzic zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia (załącznik oświadczenie Rodzica) i przekazania Wychowawcy do 26 stycznia 2022. Można przekazać scan oświadczenia, później wersję papierową  - czytaj dalej

Włączamy się do akcji #razem dla Miśka!

Wszystkie ręce na pokład!

Od poniedziałku 24 stycznia w naszej szkole odbywać się będzie zbiórka pieniędzy na rzecz chorego na białaczkę szpikową młodego mieszkańca Jeleniej Góry- Michała Boguckiego.

Dodatkowo 25 stycznia(wtorek) odbędzie się kiermasz ciast.

To musi się udać!
DIAŁAMY!!!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów
odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi, którzy mogą  pochwalić się
znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, niejednokrotnie także
sukcesami międzynarodowymi.


W Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze Stypendium zostało przyznane
dwóm uczniom:
- Ewelinie Kudeli
- Kamilowi Ziemniewiczowi


Ewelina Kudela to uczennica klasy 4, ucząca się w kierunku- technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej. Osiąga celujące i bardzo dobre wyniki zarówno z przedmiotów
zawodowych jak i z przedmiotów ogólnych. Wyróżnia się bardzo szeroką wiedzą. Jest osobą
ambitną, odpowiedzialną, komunikatywną, kreatywną i zaangażowaną w powierzone zadania.
Brała udział w międzynarodowym projekcie „Innowacje na Wyspach Brytyjskich” w ramach
„Erasmus Plus”, uczestniczyła w praktykach związanych z zawodem, które odbywały się w
Sevilii. W klasie trzeciej odbyła praktykę zawodową w firmie TAURON, gdzie wykazała się
wiedzą oraz zaangażowaniem. Ewelina zdała z wysokim wynikiem egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie BD.17.Uczennica osiągała wysokie wyniki w nauce na przestrzeni
lat tj. średnia ocen powyżej 5. Uczennica otrzymała także pomoc stypendialną w projekcie
pod tytułem „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w
zakresie przedmiotów zawodowych uczniów szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych.


Kamil Ziemniewicz jest uczniem 5-letniego technikum budowlanego. Od początku swej
obecności w naszej szkole wykazuje się wielkim zaangażowaniem i pasją, jeśli chodzi o
czynne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym, realizację zadań statutowych i
innych szkoły. Kamil wykazuje olbrzymie zaangażowanie w naukę, życie szkoły, daje dobry
przykładu kolegom i koleżankom nie tylko z klasy i placówki, ale ze środowiska lokalnego.
Bierze udział w konkursach przedmiotowych tj. konkurs matematyczny „Alfik” oraz konkurs
Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”. Uczestniczy w zajęciach w ramach
programu edukacyjnego „ Kultura bezpieczeństwa” w ramach programu
edukacyjnego „ Kultura bezpieczeństwa”.
Uczniowie zasługują na uznanie i mogą być przykładem dla pozostałych uczniów.

W czwartek (13.01) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych odbyła się finałowa gala wręczenia nagród w konkursie "Nie bądź SmartZombie" organizowanym przez Towarzystwo Karkonoskie, wsparte przez wielu partnerów.
Jesteśmy bardzo dumni, gdyż prace naszych uczniów zostały docenione i zajęliśmy I i III miejsce oraz wyróżnienia.
W konkursie brało udział 4 uczniów z kierunku Grafika i Poligrafia cyfrowa:
I miejsce - Lech Aleksandra - klasa II B
III miejsce - Emilia Cichoń - klasa III F5
wyróżnienie - Julia Jaworska - klasa III B4
wyróżnienie - Kacper Warnicki - klasa II B
Wsparciem uczniów w konkursie byli nauczyciel: Barbara Rodziewicz, Małgorzata Bączek, Jerzy Myśliwiec.
Pragniemy pogratulować laureatom. Cieszymy się, że mamy tak zdolnych uczniów, którzy potrafią dostrzec wielki problem z uzależnieniem od smartfonów a także zagrożeniami jakie się z tym wiążą.
W nagrodę szkoła otrzymała szyny Kramera, które służą do stabilizacji kończyn przy urazach. Nagrodą były też fantomy z systemem QCPR, który pomaga ocenić jakość resuscytacji na niemowlaku.
Ponad to laureaci dostali kubki z nadrukiem swoich prac oraz breloczki z podstawowym wyposażeniem do pierwszej pomocy przedmedycznej.
Prace uczniów w formie plakatów można będzie zobaczyć w autobusach MZK, w wersji drukowanej a także na monitorach. W wydrukach wielkoformatowych można będzie je podziwiać również na wiatach przystankowych w mieście.
Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o inicjatywie w poniższych mediach:
https://www.jelonka.com/nagrody-w-konkursie-dla-szkol-102499
https://www.facebook.com/watch/?v=2200186610129100

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu Education Through Technology założonej przez pana B.Kucnera, który jest również koordynatorem tego projektu. Realizujemy ten projekt w ramach programu Erasmus+ wraz ze szkołami z Turcji i Hiszpanii.

https://ett.info.pl/