ZST „Mechanik” i PUP Jelenia Góra razem dla dobra młodzieży

W dniu 27.02.2024 r., w siedzibie jeleniogórskiego „Mechanika”, odbyło się spotkanie Pana
Dyrektora Piotra Wilka z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Panią
Anną Zug oraz Panią Olgą Jabłonko Specjalistą ds. analiz rynku pracy. Na spotkaniu
poruszono kwestię zasad i form współpracy w zakresie poradnictwa zawodowego i
pośrednictwa pracy, podejmowania działań zmierzających do zwalczania i przeciwdziałania
bezrobociu wśród młodzieży i sprawnego poruszania się młodzieży w ofertach pracy. W
ramach współpracy inicjowane będą różnego rodzaju działania: spotkania, warsztaty i
prelekcje. Podczas spotkania podkreślono także, że rozwój szkolnictwa zawodowego wymaga
bezwzględnego i szybkiego dostosowania się do potrzeb rynku pracy tj. uruchamianie
nowych kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami pracodawców. Bezspornie współpraca z
Powiatowym Urzędem Pracy, pozwali na szybkie reagowanie na zmiany i przyniesie korzyści
Naszej młodzieży.
Zwieńczeniem rozmów było podpisanie porozumienia w w/w zakresie.