Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21 czerwca o godzinie 9.00 na boisku pożegnaliśmy  kolejny rok szkolny. W uroczystości udział wzięli uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście – pani Joanna Drygalska – przedstawiciel Wydziału Edukacji, Departamentu Gospodarki Komunalnej i Spraw Społecznych oraz prezes Krzysztof Leszek i wiceprezes Dariusz Matubowski ds. marketingu i kontaktu z partnerami z Sudeckiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.                                                           

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu głos zabrał pan dyrektor, Piotr Wilk, który podziękował wszystkim za całoroczną pracę. Następnie rozdał najlepszym uczniom świadectwa z czerwonym paskiem oraz dyplomy za udział w zawodach sportowych i konkursach.  Przedstawiciele PSD wręczyli wyróżniającemu się uczniowi w zawodzie dekarza stypendium, przyznano też nagrody za tytuł „Sportowca Mechanika”. Na zakończenie pan Piotr Wilk życzył wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku.