VII Ogólnopolski Konkurs Literacki o Nagrodę „Giętkiego Pióra”

Uczennica Emilia Sopata z klasy 3 D, technikum o profilu budowlanym, z własnej inicjatywy podjęła się udziału w konkursie Literackim o Nagrodę „Giętkiego Pióra”.

W 2022 roku konkurs odwoływał się do literatury i osoby Bolesława Prusa – w 110 rocznicę Jego śmierci. 

Pomimo tego, jak deklaruje Emilia, jest umysłem ścisłym, chciała udowodnić sobie i innym, że potrafi także realizować się na innych polach.

Tym bardziej jest nam niezmiernie miło, bowiem godnie zaprezentowała Szkołę na arenie krajowej.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, które już od 2016 roku organizuje 3-etapowy konkurs literacki dla młodzieży .

Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury i umożliwienie rozwoju utalentowanej literacko młodzieży, rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (kompetencje językowe) oraz zapewnienie rozwóju intelektualnego, zdolności i talentów uczniów.

Każdego roku inspiracją dla uczestników konkursu jest pisarstwo polskich wybitnych twórców: Henryk Sienkiewicz w 2016 r., Joseph Conrad Korzeniowski w 2017 r., Zbigniew Herbert – 2018, Stanisław Wyspiański – 2019, Karol Wojtyła – 2020, Stanisław Lem – 2021 

Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla Emilii.