Sukces uczniów ZST Mechanik

W dniu 29.11.2022r w siedzibie Leśnego Banku Genów Kostrzyca odbył się konkurs uczniów szkół średnich z Jeleniej Góry z wiedzy przyrodniczo-leśnej pn. „Różnorodność biologiczna lasu”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz kształtowanie postawy szacunku dla środowiska leśnego i odpowiedzialności za jego stan. Zakres materiału obejmował:

  • lesistość Polski,
  • podstawowe gatunki drzew leśnych (szyszki, owoce, nasiona),
  • ochronę bierną i czynną różnorodności biologicznej,
  • różnorodność biologiczną lasu: rośliny i zwierzęta,
  • gatunki roślin i zwierząt chronionych w Polsce,
  • znaczenie mikoryzy w przyrodzie,
  • działalność Leśnego Banku Genów Kostrzyca w ochronie różnorodności biologicznej Polskich lasów (historia powstania, cel, gromadzone zasoby genowe).

Naszą szkołę reprezentowała dwuosobowa drużyna: Michał Lisowicz i Marcin Kuchmistrz, obaj z klasy IVD technikum, przygotowaniem których zajęła się mgr Marzenna Sładczyk – nauczyciel biologii. Każda drużyna, pracując przy oddzielnym stanowisku, miała do rozwiązania zestaw dziesięciu zadań konkursowych w czasie 60 minut. Naszym reprezentantom udało się zdobyć 27,5 pkt. co dało drugie miejsce w konkursie. Przed nimi byli tylko uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, a w pokonanym polu pozostali uczniowie popularnego „Norwida”.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, naszym uczniom przypadły zestawy składające się z plecaka turystycznego, termosu oraz butelki filtrującej. Każdy zestaw to równowartość 400 złotych.

Opracowała: mgr Marzenna Sładczyk