Rozpoczęcie roku 2022/2023


1 września 2022 roku o godzinie 9.00 zainaugurowano nowy rok szkolny. W
uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice i kadra pedagogiczna.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego przez
społeczność „Mechanika” głos zabrał dyrektor szkoły, pan Piotr Wilk. Bardzo serdecznie
przywitał zgromadzonych uczniów i pracowników. Wszystkim życzył wielu sukcesów i
wspaniałych osiągnięć w tym roku szkolnym. Szczególnie serdecznie dyrektor zwrócił się do
uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole. Podkreślił, że „Mechanik”
to placówka przyjazna, nowoczesna, w której uczniowie mają możliwość uczestniczenia w
wielu projektach, rozwijania pasji i zainteresowań. Pan dyrektor wyraził także nadzieję, że
młodzież będzie osiągać wysokie wyniki w nauce i aktywnie angażować się w życie szkoły.
Prowadzący przypominał również maturzystom, że przed nimi rok wytężonej pracy.
Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego młodzież ze starszych klas udała się na
zajęcia, natomiast pierwszoklasiści poznali swoich wychowawców. W roku szkolnym
2022/2023 otwarto pięć klas technikum w zawodach: technik pojazdów samochodowych,
technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechatronik, technik budownictwa, technik
systemów i urządzeń energetyki odnawialnej i technik spedytor oraz trzy oddziały branżowej
szkoły 1. stopnia.
Uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy wszystkiego
najlepszego w roku szkolnym 2022/2023.