Powrót do nauczania stacjonarnego 21 lutego

Szanowni Państwo,


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.02.2022 r. oraz Zarządzenia
Dyrektora Szkoły nr 12/2022 z dnia 14.02.2022 r. , Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
„Mechanik” informuje, że w ZST „Mechanik”

Powrót do nauki stacjonarnej następuje w dniu 21.02.2022 r.