ORZEŁ Z „MECHANIKA” – ALEKSANDRA LECH

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że uczennica ZST „Mechanik”,
Aleksandra Lech z klasy 3 B o profilu technik grafiki i poligrafii cyfrowej, otrzymała
gratulacje i wyróżnienie od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w konkursie Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”, za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie a
także zaangażowanie w życie społeczne szkoły i środowiska. Pomimo, że Aleksandra nie
uzyskała tytułu finalisty, jako społeczność szkolna jesteśmy z niej bardzo dumni i w Naszych
oczach jest Orłem, który wytrwale dąży do celu.
Jak mówi Pan Dyrektor Aleksandra jest osobą ambitną, odpowiedzialną, komunikatywną,
kreatywną i zaangażowaną w powierzone zadania. Od początku swej obecności w naszej
szkole uczennica wykazuje się wielkim zaangażowaniem i pasją, jeśli chodzi o czynne
uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym, realizację zadań statutowych i innych
szkoły. Daje dobry przykładu kolegom i koleżankom nie tylko z klasy i placówki, ale ze
środowiska lokalnego.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym poznamy kolejnego Orła z „Mechanika”.