Odpowiedzialność karna nieletnich – pogadanka z przedstawicielami Policji

Bardzo ważnym aspektem wejścia w dorosłe życie jest świadomość ponoszenia odpowiedzialności
za własne czyny. By uświadomić młodzieży konsekwencje jakie grożą za pewne niepożądane,
nieakceptowalne społecznie działania, @ZST Mechanik zaprosił do szkoły przedstawicieli Policji.
Celem spotkania było zapoznanie naszych uczniów z możliwymi skutkami konfliktu z prawem,
nękania, hejtu i innych negatynych zachowań osób niepełnoletnich.