Job Shadowing w Hiszpanii!

Dzięki wsparciu i olbrzymiemu zaangażowaniu Dyrektora szkoły Pana Piotra Wilka nasi nauczyciele wzięli udział w czterdziestogodzinnym szkoleniu na zasadzie Job Shadowing w Hiszpanii w Saragossie.

W dniach 17. 01. 22- 21.01.22. w ramach projektu " Konsorcjum na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli" Pani Marzena Traczuk i Pan Bartosz Kucner doskonalili się zawodowo. To szkolenie zapoczątkowało kolejne już zaplanowane praktyki zawodowe dla nauczycieli ZST Mechanik. 

Diękujemy Fundacji Mode Move&Develop oraz Fundacji Mundus za współpracę w realizacji!!!