BOHATERÓW KRESOWYCH WSKRZESIĆ CZAS

W dniu 19 maja 2023 r. w ZST „Mechanik” odbyło się po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią kolejne seminarium uczniowskie „Bohaterów kresowych wskrzesić czas” zainicjowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na czele z Panem Prezesem Wojciechem Jurdygą.

       Celem wydarzenia było budzenie tożsamości, ukazanie wielkich bohaterów i przypomnienie historii Kresów. W uroczystości wziął udział również  Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.

       Seminarium rozpoczął Pan Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, witając gości i wprowadzając nas w klimat uroczystości. O roli Kresów w historii Polski opowiedział Pan Piotr Wilk Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik”.

        Nasi uczniowie przedstawili prezentację poświęconą Orlętom Lwowskim, a reprezentacja ZSE-T przygotowała informacje na temat historii Lwowa oraz wydarzeń współczesnych w Ukrainie.

       Ciekawym akcentem uroczystości było przywołanie losów swoich dziadków przez uczennicę „Ekonoma”.

       Uczestnicy spotkania wysłuchali także wywiadu z pisarką Panią Anną Komstą, autorką książki pt. „Opowieści stołu”, która łączy losy Kresowiaków z historią kuchni tego regionu. Wywiad przeprowadził Pan Janusz Swatowski.

                                Marlena Kosiór i Barbara Rodziewicz