Bezpłatna profilaktyka stomatologiczna w szkole !!!

Informujemy o możliwości skorzystania  z bezpłatnej profilaktytyki stomatologicznej dla uczniów szkoły  w wieku do 18  roku życia. W celu zgłoszenia ucznia do programu profilaktyki stomatologicznej Rodzic zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia (załącznik oświadczenie Rodzica) i przekazania Wychowawcy do 26 stycznia 2022. Można przekazać scan oświadczenia, później wersję papierową  - czytaj dalej