6. edycja #SPRZĄTAMY DLA POLSKI

Nasza ogromna drużyna eko-patriotów sprzątając w dniu 4 października 2023r uczyniła nasze środowisko bardziej przyjaznym. Przy wykonywaniu tych prac uczniom naszym przyświecała myśl, że sprzątanie Ziemi ma na celu kształtowanie przyjaznych postaw na rzecz ekologii, środowiska i gospodarki odpadami.

Zaangażowanie w to działanie potwierdza otrzymany certyfikat dla naszej szkoły.

Już w 22 kwietnia 2024 roku, a więc w dniu obchodzenia święta „Międzynarodowego Dnia Ziemi” odbędzie się kolejna edycja, w której również będziemy brali udział.

mgr Marzenna Sładczyk