ZAGRANCZNE PRAKTYKI ZAWODOWE - BROSZURA

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą na temat:

PRAKTYKI ZAWODOWE JAKO FURTKA DO EUROPEJSKIEGO RYNKU PRACY