SZKOLENIE KULTUROWE z projektu ERASMUS +

„ Mobilni zawodowo” - Berlin 2022

W dniach 24 i 25 stycznia 2022 roku w sali 113 w ZST Mechanik odbyło się spotkanie kulturowe i organizacyjne dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe z projektu Erasmus + „ Mobilni zawodowo”. Spotkanie prowadziła Pani Kamila Pawelska z Uniser Learning Mobility. Uczniów czeka jeszcze szkolenie językowe z języka niemieckiego, które odbedzie się na dniach.

14 uczniów będzie odbywało 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie w zawodzie technik mechanik, mechatronik i budowlaniec pod opieką koordynatora projektu Pani Marzeny Traczuk.

To już jest druga grupa młodzieży, która w tym roku szkolnym odbędzie praktyki zawodowe w Berlinie z projektu „ Mobilni zawodowo”.

koordynator projektu Marzena Traczuk