„Szczęśliwej drogi już czas…”


26 kwietnia w auli ZST „Mechanik” odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas piątych
technikum. Zebranych powitali prowadzący- Wiktoria Homa i Maciej Błaszczyk z klasy IVc.
Swoją obecnością zaszczycili nas goście: radna Beata Wójtowicz i przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hadży oraz dyrektor Książnicy Karkonoskiej-Piotr Iwaniec. Głos zabrał dyrektor Piotr Wilk,
gratulując uczniom ukończenia szkoły i życząc sukcesów zawodowych w przyszłości. Przemówienia
okolicznościowe wygłosili również przybyli goście, a także przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Antek Jeremenko oraz w imieniu absolwentów- Julia Rabicka.
Wychowawcy wręczyli swoim uczniom świadectwa i nagrody za najwyższe wyniki w nauce, a ich
rodzicom listy gratulacyjne. Pamiętano także o tych, którzy przez pięć lat wyróżniali się
zaangażowaniem w życie szkoły, działali w samorządzie, byli wolontariuszami. Nagrody otrzymali
również najlepsi sportowcy. Podziękowaniom, kwiatom, uściskom nie było końca.
Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną.
Ogromne emocje wzbudziło przedstawienie pt. „ Z życia maturzysty”, w którym jak w kalejdoskopie
zmieniały się etapy dorastania młodego człowieka, pory roku, a codzienne wydarzenia przeplatały z
niezwykłymi. Wśród publiczności śmiech mieszał się z łzami wzruszenia. A to wszystko dzięki
perfekcyjnemu przygotowaniu aktorskiemu uczniów. W spektaklu udział wzięli: Amelia Gazda, Emilia
Sopata, Kasia Wojtowicz, Karol Marcinek, Olaf Norwicz, Kacper Wowk z klasy IVd, a także Wiktor
Baran, Antoni Jędrzejowski, Paweł Kozłowski z klasy IVc. Nad przygotowaniem oprawy graficzno-
dźwiękowej całości czuwała „ekipa grafików” z klasy IVb- Filip Małecki, Oktawian Walec, Kacper
Warnicki, Hubert Brymerski, Oliwier Zieleniewicz. Na zakończenie nasi absolwenci mogli powrócić
wspomnieniami do wspólnie spędzonych chwil dzięki filmowi, który powstał za pomocą montażu
zdjęć z lekcji, zajęć zawodowych, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów w ramach Erasmus+ itp.
Uroczystość pożegnania absolwentów w naszej szkole była zwieńczeniem ich edukacji, ale także
początkiem nowej drogi, którą sami muszą sobie wyznaczyć. A tymczasem… POWODZENIA