Sprzątamy dla Polski

Szkolne Koło "Jeleniogórska Promenada Bobru", które reprezentowała klasa 2C wraz z opiekunami panią Marzeną Traczuk i panią Anną Boratynską, wzięło udział w VII edycji programu Sprzątamy dla Polski. Podczas spaceru wzdłuż rzeki Bóbr oczyściliśmy trasę traktu spacerowego tzw. nadbrzeża Bobru. Porządkowaliśmy teren od ulicy Lwóweckiej aż do alei Jana Pawła na Zabobrzu.

Stowarzyszenie "Jeleniogórska Promenada Bobru" ma zadanie stałej rewitalizacji terenów przybrzeżnych, by mogły służyć mieszkańcom Jeleniej Góry jako miejsce wypoczynku i rekreacji.

Dbajmy wszyscy o nasze najbliższe środowisko!