Przygotowanie kulturowo - pedagogiczne przed wyjazdem na zagraniczne praktyki zawodowe ERASMUS+ do Berlina

W dniu 16.02. 2023 r. odbyło się w naszej szkole szkolenie kulturowo- pedagogiczne
przygotowujące uczniów wyjeżdżających na miesięczne praktyki zawodowe w Berlinie
prowadzone przez Panią Marzenę Traczuk.
Uczniowie ZST „Mechanik” biorą udział w projekcie międzynarodowym Erasmus +
„Mobilnii zawodowo 3- zagraniczne praktyki drogą do sukcesu osobistego i
zawodowego”, którego celem jest wzrost umiejętności i kompetencji wśród uczniów (
potwierdzone międzynarodowym certyfikatem Europass), poznanie pracy w zespole
międzynarodowym, sprawdzenie włąsnych umiejętności zawodowych.
W oparciu o zdiagnozowane potrzeby, szkoła poprzez realizację zagranicznych mobilności
wspomogła ideę dostosowania profilu absolwenta do wymogów współczesnego rynku pracy. .
Ponadto realizując projekt zawodowy nasi uczniowie stają się bardziej tolerancyjni i otwarci
na różnorodność etniczną, kulturową i religijną.
Uczniowie naszej szkoły biorąc udział w projekcie doświadczają realnej
międzykulturowości i funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo i narodowościowo
społeczeństwie. Wierzę, że edukacja obywatelska i doświadczenie odmienności kulturowej,
których na wyjeździe doświadczają nasi wychowankowie zaprocentuje w przyszłości w,
zrostem tolerancji i odwagą do posiadania własnego zdania opartego na informacjach
sprawdzonych u źródeł a nie na stereotypach.
Uczniowie w dniach 26.02.2023r - 24.03.2023r biorą udział w czterotygodniowych
praktykach zawodowych w Niemczech w Berlnie.
Ponadto uczniowie podniosą znajomość języka obcego do poziomu B1. Przed nimi jeszcze
szkolenie językowe z języka niemieckiego. Udział młodzieży w projekcie to przede
wszystkim doświadczenie pracy w europejskich realiach rynkowych, sprawdzenie siebie i
doskonalenie języka.

Koordynator projektu Marzena Traczuk