Praktyki zawodowe dla uczniów w Berlinie z projektu Erasmus +

„ Mobilni zawodowo”

W dniu 27. 01.2022 odbyło się spotkanie w ZST Mechanik organizacyjne dla rodziców i uczniów klas technik mechanik pojazdów samochodowych, technik budownictwa i technik mechatronik oraz klas szkoły branżowej biorących udział w projekcie Erasmus + „ Mobilni zawodowo”.
14 uczniów wraz z opiekunem odbędzie na przełomie lutego i marca 4- tygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie w całości finansowane przez UE. Koordynatorem projektu jest pani Marzena Traczuk oraz pani Dorota Pawelska z Fundacji Uniser .
Przed wyjazdem na praktyki odbędzie się dla uczestników  intensywny kurs  języka niemieckiego oraz  przygotowanie międzykulturowe   oraz 2-godz szkolenie  z pisania CV.

W tym roku szkolnym już po raz drugi nasi uczniowie odbywają praktyki w Berlinie.
Po zakończonych praktykach w Niemczech uczniowie otrzymają certyfikaty EU.

Trzymajmy kciuki za naszą młodzież.

Koordynator projektu Marzena Traczuk