Praktyki w Berlinie

03 września w sali 217 w ZST Mechanik odbyło się spotkanie  kulturowe i organizacyjne dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe z projektu Erasmus + “ Mobilni zawodowo”.

Wcześniej wszyscy ukończyli 30-godzinne szkolenie językowe  ( online) z języka niemieckiego z lektorem z Wrocławia.

14 uczniów będzie odbywało  4- tygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie w zawodzie technik mechanik, mechatronik i budowlaniec pod opieką koordynatora projektu Pani Marzeny Traczuk.

Trzymamy kciuki za nasza młodzież, która jest gotowa sprostać wyzwaniu.