>

Szkolne Centrum Informacyjne otrzymało w 2023 roku wsparcie finansowe w
ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021-2025”.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i
Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i
Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
W ramach wsparcia otrzymaliśmy 15 000 zł.
Otrzymane środki finansowe, zgodnie z celem programu, zostały przeznaczone
na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo
wśród młodzieży oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki
szkolnej.
Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
KSIĄŻKI (8.500 zł )
Zakupiono nowości wydawnicze, uzupełniono brakujące tytuły lektur oraz
zakupiono książki na nagrody dot. realizacji działań promujących czytelnictwo.
W zakupach uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych – lektury z
opracowaniem i czcionką ułatwiającą szybkie czytanie oraz beletrystykę
poruszającą problematykę niepełnosprawności i chorób cywilizacyjnych.
Każda zakupiona książka została oznaczona pieczątkę z napisem: „Zakupiono
ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.”
Zakupione książki zostały wyeksponowane na wydzielonym regale.
WYPOSAŻENIE (6.500 zł )
Zakupiono:
– 1 czytnik kodów kreskowych
– 1 laptop
– 2 biurka
– 2 kontenerki
– 1 szafkę
Dzięki udziałowi w programie biblioteka wzbogaciła księgozbiór nie tylko o
lektury szkolne, ale również o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami
czytelników. Nowe wyposażenie wpłynęło na poprawę ergonomii pracy

nauczyciela bibliotekarza, a zmiana wizualna w pomieszczeniach bibliotecznych
zachęca uczniów do częstych odwiedzin.
Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przyczyniła się do
wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły.