Mobilni zawodowo II - zagraniczne praktyki droga do rozwoju zawodowego i osobistego

„Mobilni zawodowo II " Erasmus+
Berlin 16.10.2022. - 12.11.2022.
Faenza 03.10.2022 – 05.11.2022.

Uczniowie ZST Mechanik uczący się w zawodzie mechanik, mechatronik
spedytor, odnawialne źródła energii i technik cyfrowych procesów graficznych
odbywali w miesiącu październiku i listopadzie 2022 praktyki zawodowe w
Niemczech i we Włoszech.
Mieli szansę rozwijać się zawodowo i kulturowo. Podczas praktyk młodzież
naszej szkoły zdobywała wiedzę praktyczną w zakładach pracy i firmach
podwyższała swoje kompetencje językowe, komunikacyjne oraz uczestniczyła w
kursie języka angielskiego online przypisanego do poziomu swojej wiedzy. Przed
wyjazdem odbyli również szkolenie językowe z języka niemieckiego i
angielskiego. Ponadto projekt miał na celu zwiększenie tolerancji i otwartości
uczestników.
Intencją projektu jest przygotowanie uczniów do wejścia na dynamiczny, trudny
rynek pracy. Od kilku lat obserwujemy trudności, z jakimi borykają się młodzi
ludzie szukając pracy. Wyzwaniem jest dla nich zdobycie doświadczenia w
zawodzie wyuczonym.
Uczniowie podczas wyjazdu zwiedzali i poznawali miasto, zabytki, spędzali
aktywnie czas, wykorzystując każdą chwilą.
Każdy z uczniów sprostał powierzonemu mu zadaniu. Wiele osób otrzymało
pochwały od swoich pracodawców ( grupa Berlin ). Mam nadzieję , że była to dla
każdego niepowtarzalna lekcja życia, z której każdy skorzystał jak najwięcej.
Opiekun grupy Berlin Marzena Traczuk
Opiekun grupy Faenza Bartosz Kucner
Koordynator projektu Marzena Traczuk