Kolejne firmy dołączają do grona partnerów ZST „Mechanik”

Miło jest nam poinformować, że w gronie Partnerów Szkoły znalazły się firmy:
 MEGADACH Edward Szczęch z Pisarzowic,
 METALLOY – Paweł Król z Jeleniej Góry.
Podpisane porozumienie obejmuje współpracę w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży,
zacieśniania więzi między środowiskiem przemysłowym i szkolnym, ukazywania nowych trendów we
współczesnym przemyśle oraz rozwijania kompetencji, zdolności i zainteresowań uczniów .
Współpracę pomiędzy Szkołą a Firmami wspiera także Klaster Edukacyjny Kamiennogórskiej Strefy
Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. reprezentowany przez Panią Wandę Kozyrę.