Technik pojazdów samochodowych

„Z nami zajedziesz daleko”

Szkoła oferuje zdobywanie umiejętności praktycznych na najnowocześniejszych urządzeniach i stanowiskach diagnostycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego

Jeżeli interesujesz się motoryzacją, jej rozwojem, najnowocześniejszymi metodami diagnostycznymi, chcesz zdobyć zawód dający wiele możliwości zatrudnienia zostań uczniem Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze na kierunku Technik pojazdów samochodowych. To najnowocześniejszy kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych, jak również zarządzaniem przedsiębiorstwem samochodowym

Szkoła zapewni Ci szeroki zakres wiedzy z przedmiotów zawodowych:

 • Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym,
 • Podstawy konstrukcji maszyn, ¬ Silniki pojazdów samochodowych,
 • Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych,
 • Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych,
 • Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami.

Zdobędziesz także wiedzę praktyczną z zakresu:

 • Diagnozowania zespołów pojazdów samochodowych,
 • Diagnozowania elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • Organizowania i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych,
 • Obsługi i napraw bieżących pojazdów samochodowych.

W trakcie trwania nauki zdobędziesz trzy kwalifikacje:

 • M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 • M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz ucząc się języka obcego zawodowego będziesz atrakcyjny na rynku pracy

Ponadto proponujemy Ci szkolenie przygotowujące do nowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Wysokokwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia kształcenie uczniów i przygotowanie ich do Egzaminu Maturalnego i Egzaminu Zawodowego.

Po ich zdaniu absolwent uzyskuje dyplom Technika Pojazdów Samochodowych w języku polskim, angielskim oraz innym wybranym języku obcym.

Technik pojazdów samochodowych to atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Masz, więc realne możliwości znalezienia zatrudnienia w:

 • salonach obsługi i sprzedaży samochodów, warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych,
 • firmach przewozowych i kurierskich, firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne, firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach.

Technik pojazdów samochodowych organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i obsługę pojazdów samochodowych. Umożliwia podjęcie pracy w fabrykach samochodów, stacjach obsługi, salonach samochodowych, serwisach usługowo – naprawczych, stacjach diagnostycznych, warsztatach mechanicznych, punktach usługowo – rzemieślniczych oraz wszystkich gałęziach przemysłu. W wyniku kształcenia absolwenci technikum otrzymują również odpowiedni zasób wiedzy ogólnokształcącej, pozwalającej na dalsze kształcenie na dowolnie wybranym kierunku studiów. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.

W ramach współpracy z firmą MERCEDES-BENZ,VOLMAX, KIA MOTORS oraz SKODA , część szkolenia praktycznego na kierunkach technik pojazdów samochodowych, realizujemy na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym udostępnianym nam przez te zakłady

Po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminu maturalnego uczeń ma również szeroki wybór kierunków kształcenia na wyższych uczelniach.