ERASMUS + „ Mobilni zawodowo” Faenza, Włochy 2022

ERASMUS + „ Mobilni zawodowo” Faenza, Włochy 2022 Uczniowie ZST Mechanik w Jeleniej Górze uczestniczyli w szkoleniu językowym z języka angielskiego w związku z wyjazdem na praktyki zawodowe z projektu Erasmus+ "Mobilni zawodowo" we Włoszech. Szkolenie językowe prowadzi Pan Michał Korczowski z Uniser. Przed uczniami jeszcze 2-dniowe szkolenie kulturowe. Koordynator projektu Marzena Traczuk