22 kwietnia 2024 – Światowy Dzień Ziemi Finał akcji  „Sprzątamy dla Polski” – sprzątamy dla siebie !

W tym roku hasłem Światowego Dnia Ziemi jest „Mniejszy ślad – lepszy świat””. Celem tej akcji jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie oraz popularyzacja wiedzy o zagrożeniach życia na Ziemi (zmiany klimatyczne, susze, degradacja wód i lasów, zanieczyszczenie odpadami itp.) oraz edukacji ekologicznej.
Mając na uwadze edukację ekologiczną uczniowie klasy 2B pod opieką
Pani Marzenny Sładczyk i klasy 3C pod opieką Barbary Rodziewicz   zbierali porzucone odpady na publicznych terenach zielonych tj. Wzgórze Kościuszki oraz ścieżka rowerowa wzdłuż Doliny Bobru na odcinku od Jeleniej Góry do Schroniska
Perła Zachodu. W sprzątaniu Ziemi nie chodzi o to, aby cały czas sprzątać, ale o to, aby śmiecący przestali śmiecić, a zaczęli świadomie segregować odpady by odciążyć naturę. Pamiętajmy, że niszcząc naturę niszczymy siebie.

Sprzątanie świata ma na celu kształtowanie przyjaznych postaw na rzecz ekologii, środowiska i gospodarki odpadami.

Dotychczas w akcji „Sprzątamy dla Polski” udział wzięło 1,5 mln osób w całej Polsce. Dzięki temu tysiące miejsc w Polsce odzyskało swój blask.

                                                 Marzenna Sładczyk i Barbara Rodziewicz