TAURON Ekoenergia sp. z o.o.  z siedzibą w Jeleniej Górze to wiodący wytwórca zielonej energii ​​​​​​​w Grupie TAURON.

TAURON Ekoenergia eksploatuje 34 elektrownie wodne z czego - 11 to elektrownie zbiornikowe i 23 przepływowe - o łącznej mocy zainstalowanej 132,944 MW -  położone na ziemi dolnośląskiej, opolskiej i małopolskiej na rzekach: Bóbr, Bystrzyca, Kamienna, Kwisa, Nysa Kłodzka, Odra, Mała Panew, Wisła, Dunajec oraz potoki Bystra i Olczycki oraz 9 farm wiatrowych w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, gdzie energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 380,750 MW oraz 2 farmy fotowoltaiczne w województwie zachodniopomorskim
o łącznej mocy zainstalowanej 14 MW.

TAURON Ekoenergia -  Zielony ZWROT TAURONA.

Obecnie Spółka aktywnie uczestniczy w realizacji  głównych celów strategii TAURONA zakładającej przyspieszenie Zielonego Zwrotu TAURONA poprzez skokowe zwiększenie mocy OZE. W 2025 roku Grupa planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych
i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy.