KAMIL ZIEMNIEWICZ, KAROL MARCINEK Laureatami Centralnej XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowalnych

Za nami finał centralnej XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowalnych pod
patronatem MRiT, który się odbył w dniach 19-21.04.2023 r. w Warszawie.

W tym roku do etapu szkolnego przystąpiły 152 szkoły średnie. W ogólnopolskich,
trójstopniowych zawodach udział wzięło około 3 tysiące uczniów. Do zawodów finałowych
zakwalifikowało się 80 uczestników zawodów okręgowych (w zawodach okręgowych szkoła
zajęła III miejsce w rankingu szkół).

Z ogromną satysfakcją informujemy, że uczniowie z technikum budowlanego Kamil
Ziemniewicz (klasa 4D5) oraz Karol Marcinek (klasa 3D) uzyskali tytuł laureata Olimpiady.

Uzyskany tytuł otwiera przed laureatami wszystkie drzwi uczelni wyższych technicznych w
Polsce, bez postępowania kwalifikacyjnego, a także zwalnia z konieczności przystąpienia do
części teoretycznej egzaminu zawodowego.

Zdobycie tytułu Laureata Olimpiady to ogromne osiągnięcie, które świadczy o dużej wiedzy z
dziedziny nie tylko budownictwa, ale także matematyki, fizyki i chemii oraz umiejętnościach
wykorzystywania ich w praktyce.

Życzymy nieustającej motywacji do dalszej pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy i
umiejętności oraz satysfakcji z kolejnych życiowych osiągnięć.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!
Opiekunowie: mgr inż. Lilianna Lucerska, mgr inż. Dawid Klimek – nauczyciele zawodu.