W dniu 16.02. 2023 r. odbyło się w naszej szkole szkolenie kulturowo- pedagogiczne
przygotowujące uczniów wyjeżdżających na miesięczne praktyki zawodowe w Berlinie
prowadzone przez Panią Marzenę Traczuk.
Uczniowie ZST „Mechanik” biorą udział w projekcie międzynarodowym Erasmus +
„Mobilnii zawodowo 3- zagraniczne praktyki drogą do sukcesu osobistego i
zawodowego”, którego celem jest wzrost umiejętności i kompetencji wśród uczniów (
potwierdzone międzynarodowym certyfikatem Europass), poznanie pracy w zespole
międzynarodowym, sprawdzenie włąsnych umiejętności zawodowych.
W oparciu o zdiagnozowane potrzeby, szkoła poprzez realizację zagranicznych mobilności
wspomogła ideę dostosowania profilu absolwenta do wymogów współczesnego rynku pracy. .
Ponadto realizując projekt zawodowy nasi uczniowie stają się bardziej tolerancyjni i otwarci
na różnorodność etniczną, kulturową i religijną.
Uczniowie naszej szkoły biorąc udział w projekcie doświadczają realnej
międzykulturowości i funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo i narodowościowo
społeczeństwie. Wierzę, że edukacja obywatelska i doświadczenie odmienności kulturowej,
których na wyjeździe doświadczają nasi wychowankowie zaprocentuje w przyszłości w,
zrostem tolerancji i odwagą do posiadania własnego zdania opartego na informacjach
sprawdzonych u źródeł a nie na stereotypach.
Uczniowie w dniach 26.02.2023r - 24.03.2023r biorą udział w czterotygodniowych
praktykach zawodowych w Niemczech w Berlnie.
Ponadto uczniowie podniosą znajomość języka obcego do poziomu B1. Przed nimi jeszcze
szkolenie językowe z języka niemieckiego. Udział młodzieży w projekcie to przede
wszystkim doświadczenie pracy w europejskich realiach rynkowych, sprawdzenie siebie i
doskonalenie języka.

Koordynator projektu Marzena Traczuk

Uczniowie ZST Mechanik w Jeleniej Górze po raz kolejny przygotowują się na wyjazd na praktyki zawodowe👍 w ramach projektu Erasmus+.

26 lutego 2023r  grupa młodzieży wyjeżdża na 4- tygodniowe praktyki  do Hiszpanii do Saragossy i do Niemiec do Berlina.

W tej edycji projektu na praktyki wyjeżdżają uczniowie w zawodach technik mechanik, mechatronik, grafik cyfrowy, odnawialne źródła energii.

Przed nimi jeszcze kursy językowe i kulturowe.

Trzymamy kciuki 💪

Koordynator projektu Marzena Traczuk

„Mobilni zawodowo II " Erasmus+
Berlin 16.10.2022. - 12.11.2022.
Faenza 03.10.2022 – 05.11.2022.

Uczniowie ZST Mechanik uczący się w zawodzie mechanik, mechatronik
spedytor, odnawialne źródła energii i technik cyfrowych procesów graficznych
odbywali w miesiącu październiku i listopadzie 2022 praktyki zawodowe w
Niemczech i we Włoszech.
Mieli szansę rozwijać się zawodowo i kulturowo. Podczas praktyk młodzież
naszej szkoły zdobywała wiedzę praktyczną w zakładach pracy i firmach
podwyższała swoje kompetencje językowe, komunikacyjne oraz uczestniczyła w
kursie języka angielskiego online przypisanego do poziomu swojej wiedzy. Przed
wyjazdem odbyli również szkolenie językowe z języka niemieckiego i
angielskiego. Ponadto projekt miał na celu zwiększenie tolerancji i otwartości
uczestników.
Intencją projektu jest przygotowanie uczniów do wejścia na dynamiczny, trudny
rynek pracy. Od kilku lat obserwujemy trudności, z jakimi borykają się młodzi
ludzie szukając pracy. Wyzwaniem jest dla nich zdobycie doświadczenia w
zawodzie wyuczonym.
Uczniowie podczas wyjazdu zwiedzali i poznawali miasto, zabytki, spędzali
aktywnie czas, wykorzystując każdą chwilą.
Każdy z uczniów sprostał powierzonemu mu zadaniu. Wiele osób otrzymało
pochwały od swoich pracodawców ( grupa Berlin ). Mam nadzieję , że była to dla
każdego niepowtarzalna lekcja życia, z której każdy skorzystał jak najwięcej.
Opiekun grupy Berlin Marzena Traczuk
Opiekun grupy Faenza Bartosz Kucner
Koordynator projektu Marzena Traczuk

Projekt unijny w ramach programu Erasmus+ koordynowany w naszej szkole przez pana Bartosza Kucnera dobiegł końca.

Zostało nam wiele wspaniałych wspomnień, których przegląd można zobaczyć na stronie projektu .

Zapraszamy uczniów do kolejnych naszych działań.

Piątek kończył oficjalne działania projektowe. Przeprowadziliśmy ewaluację naszych zadań i znaleźliśmy też czas na wizytę w Szklarskiej Porębie. Pani Aneta Palińska🤩, której gorąco dziękujemy, poprowadziła wycieczkę przez wodospady Szklarka i Kamieńczyk oraz na Zakręt Śmierci. Nasze działania podsumowaliśmy przy zakończeniowym obiedzie w Karczmie Hutnika.
Dla wszystkich był to bardzo emocjonujący dzień.

Nasz zespół to:

Koordynator projektu: Bartosz Kucner

Współpracownicy: Magdalena Pabian, Iwona Kudosz, Monika Wojtyra-Spławska, Marzena Traczuk

Piętnastu uczniów ZST Mechanik oraz ich rodziny.

Za wyjątkową obsługę transportową w trakcie całego tygodnia dziękujemy SzeluxTravel.

🇪🇦

W kwietniu uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami: p.Bartoszem Kucnerem, p.Moniką Wojtyrą-Spławską i p.Iwoną Kudosz uczestniczyli w projekcie Erasmus+ „Edukacja Przez Technologię” w hiszpańskim Elche (Alicante)🇪🇺🇪🇸 Elche to miasto w Hiszpanii położone między Murcją a Alicante, we wspólnocie autonomicznej Walencji, liczące ponad 240 000 mieszkańców. Miasto słynie z misterium ku czci Matki Bożej wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na tej liście znajduje się też istniejący nieprzerwanie od czasów starożytnych największy w Europie gaj palmowy🌴🌴🌴 W Elche gościli nas nauczyciele i uczniowie szkoły IES Sixto Marco 🧑‍🎓Projekt „Edukacja przez Technologię” ma na celu usprawnienie uczenia się poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii 💻oraz poznanie kultury krajów partnerskich🕍 Dodatkowo uczniowie mogli rozwijać swoją znajomość języka angielskiego🇬🇧, a także kompetencje komunikacyjne i interpersonalne. Podczas pobytu w słonecznej Hiszpanii ☀️ nie tylko wypełnialiśmy cele projektu, ale także poznawaliśmy kulturę i zabytki Elche, Alicante, czy też Walencji🏛️⛲🏰 Nasi hiszpańscy partnerzy okazali się wspaniałymi przewodnikami po Hiszpanii i wykazali się niesamowitą gościnnością. To był świetny czas! W maju uczniowie z Hiszpanii oraz Turcji będą rewizytować Jelenią Górę i naszą szkołę.