ZST „Mechanik” zdobywa nagrody w ramach Edukacyjnej Sieci Antysmogowej

ZST „Mechanik” jest członkiem ESA już od roku szkolnego 2022/2023. Sieć ESA razem z
blisko 1800 szkołami w całej Polsce, działa na rzecz czystego powietrza!
W ramach członkostwa należy wypełniać obowiązki zapisane w umowie. Działania te służą
zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko
rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako
wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu. Ich należyte wykonanie skutkuje korzyściami dla
Szkoły.
W tym roku w wyniku Konkursu na hasło propagujące walkę ze smogiem, które opracowali
uczniowie Szkoły :

„Oddychaj świadomie, pielęgnuj jakość powietrza”

staliśmy się posiadaczem ekranu multimedialnego wewnętrznego do prezentacji danych
pomiarowych i treści edukacyjnych, prezentacji poziomu smogu (tj. oceny jakości powietrza).