ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze nowym członkiem Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że z dniem 22.05.2023 r. Zespół Szkół
Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze stał się członkiem Klastra Edukacyjnego „INVEST
in EDU” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
Celem jaki przyświeca działaniom Klastra i Szkoły jest łączenie potencjału gospodarczego,
edukacyjnego i naukowego, dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki oraz lokalnego
rynku pracy a także podnoszeniu wiedzy i kompetencji przyszłych pracowników firm strefowych
oraz promocji szkolnictwa zawodowego i technicznego wśród uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, a także ich rodziców i opiekunów.