Zgłoszenie do ubezpieczenia ucznia

Rada Szkoły  Zespołu Szkół Technicznych „MECHANIK” w Jeleniej Górze

informuje, że  do dnia 20 października br. można jeszcze zgłosić  ucznia szkoły do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

według załączonych wariantów.

Zgłoszenia proszę kierować do Pana Adama Patron Dyrektora ds. ubezpieczeń reprezentującego SOFINANSE

                         - Adam Patron tel. +48 780 133 216.

                                    adam.patron@sofinanse.pl

                                    ul. Krótka 25/2 58-500 Jelenia Góra

      Ubezpieczenie będzie obowiązywać od dnia zawarcia umowy.