Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze z Nagrodą Główną w Konkursie Wolontariusz Roku 2023

Z uwagi na szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w zakresie krzewienia idei
wolontariatu ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze, w dniu 1 grudnia, podczas XV Konferencji
„Niepełnosprawny- Pełnoprawny, edycja „Niepełnosprawni w środowisku pracy- wyzwanie i
szansa”, zorganizowanej w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osoby
Niepełnosprawnej i Wolontariusza otrzymał Nagrodę Główną w Konkursie Wolontariusz
Roku 2023.
Osoby zaangażowane w wolontariat na terenie szkoły są przekonane, że serca ludzkie
potrafią być dobre i bezinteresowne. Dlatego efekty ich pracy są tak widoczne i przynoszą
wymierne korzyści dla potrzebujących.
To dla nich, ich uczniów i rodziców a także wszystkich ludzi dobrej woli z którymi
działają - jest ta nagroda. Dziękujemy !
Konkurs „Wolontariusz Roku” jest organizowany przez Prezydenta Miasta Jeleniej
Góry oraz Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych działającą przy
Prezydencie Jeleniej Góry, Staroście oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Do konkursu były
nominowane osoby lub grupy osób, które w danym roku, w sposób szczególny zasłużyły się
w pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnej.
Mamy twarde przekonanie, że działalność szkolna w obszarze działań wolontariackich na
tym nie poprzestanie. Z wiarą i nadzieją więc podchodzimy do dalszych naszych inicjatyw.