Zajęcia na strzelnicy JTS Strzelec

Uczniowie ZST „Mechanik” dnia 16.06.2023 uczestniczyli w zajęciach na strzelnicy JTS Strzelec w
Jeleniej Górze. Strzelali do tarczy PSP z odległości 50 m w pozycji siedzącej z karabinku AR-15
Mossberg MMR kalibru 223 Rem oraz z pozycji leżącej z JACK K/D-KBK samopowtarzalny kalibru
7,62x39 mm. Oprócz strzelania odbył się również piknik integracyjny w którym uczestniczyli
uczniowie i rodzice. Udział w zajęciach cieszył się dużym zainteresowaniem.
Edyta Oracz, Stanisław Staroszczuk