Współpraca z firmami PURIS oraz FINDER

W dniu 27.01.2023 r. w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze
odbyło się spotkanie przedstawicieli Szkoły z reprezentantami firm:


- Panem Maciejem Zientkiem, Zakład Produkcji Urządzeń Rozdzielczych i
Sterowniczych PURIS z Jeżowa Sudeckiego
Zakład Produkcji Urządzeń Rozdzielczych i Sterowniczych „PURIS” od początku swego
istnienia realizuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania i produkcji elektrycznych
urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia dla potrzeb: budownictwa
mieszkaniowego, przemysłu, energetyki oraz automatyzacji procesów produkcji. Zakład
„PURIS” produkuje szafy rozdzielcze i sterownicze, układy monitoringu, układy kompensacji
mocy biernej, tablice mieszkaniowe, szafy licznikowe, złącza i węzły kablowe, rozdzielnice
budowlane oraz inne wyroby z branży elektroenergetycznej.
Blisko trzydziestoletnia praktyka w branży elektroenergetycznej, ciągłe podnoszenie
kwalifikacji załogi, umiejętność korzystania z najnowszych technologii oraz bardzo dobrze
wyposażony park maszynowy pozwala na produkcję wyrobów wysokiej jakości.


- Panem Piotrem Kubaszewskim, Firma Finder Polska
Firma Finder produkuje ponad 14 500 urządzeń elektronicznych i elektromechanicznych dla
sektora mieszkaniowego i przemysłowego w całej Europie. Posiada zakłady produkcyjne we
Włoszech, Francji i Hiszpanii.
Firma stale się rozwija, stale wykorzystując swoją oryginalność, która wyróżnia Findera jako
jednego z producentów posiadających najwyższą liczbę dopuszczeń i certyfikatów jakości na
świecie.
Firma FINDER, z siedzibą w Europie i międzynarodową obecnością, przywiązuje dużą wagę
do ludzi, dobrych relacji i jakości swoich produktów. Firma stale ulepsza wszystkie procesy,
jednocześnie chroniąc środowisko.

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze jako szkoła o najwyższym
poziomie kształcenia zarówno na poziomie Technikum jak i Branżowej Szkoły I stopnia, a
także rosnące wymagania rynku pracy wymuszają na nas ciągły rozwój i współpracę z
prężnie działającymi firmami.
Tym bardziej cieszy Nas, że przedstawione wyżej firmy, dostrzegły możliwe pola
współpracy, jednocześnie oferując pomoc w doposażaniu placówki, aby poziom nauczania
był utrzymany na dotychczasowym poziomie. Zarówno firma „Puris” jak i „Finder” są
zainteresowane w doposażeniu pracowni ćwiczeniowych dla „naszych” mechatroników jak i
elektryków z czego bardzo się cieszymy.