USKI WRĘCZA STYPENDIA W „MECHANIKU”

W Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze, dzięki wysokiemu poziomowi nauczania i wymaganiom jakie stawiają Nasi nauczyciele przed młodzieżą, znajduje się grono stypendystów.

Jednym z takich uczniów jest Michał Lisowicz z klasy 3 D (technikum budowlane).

Dzięki ciężkiej pracy znalazł się on w Ogólnopolskim Programie Stypendialnym Polskiej Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego w Krakowie.

Stypendium jest przyznawane uczniom, którzy posiadają wybitne osiągniecia naukowe, sportowe, artystyczne, działają na rzecz regionu. Celem programu jest wspieranie najlepszych uczniów, kształtowanie aktywnej postawy społecznej młodzieży, rozwijanie jej zainteresowań, inspirowanie do działań poprzez popularyzowanie pozytywnych wzorców zachowań.

Z całej Polski nagrodzono tylko 13 uczniów. Zachęcamy innych uczniów do podejmowania inicjatyw społecznych, udziału w konkursach przedmiotowych, ciągłego podnoszenia swojej wiedzy. „Ciężka praca popłaca”.