UCZNIOWIE I ABSOLWENCI Z DODATKOWYMI UPRAWNIENIAMI W ZAKRESIE EKSPLOATACJI

W dniach 07-16.03.2022 roku w naszej szkole odbył się kurs w zakresie uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Przy organizacji kursu pomagał Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jeleniej Górze w osobie Pana Artura Bondarowicza.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 16 uczniów i absolwentów naszej szkoły otrzymało stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych ważne przez 5 lat.

Powyższe kwalifikacje obejmują:

  1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego z ograniczeniem do urządzeń i systemów OZE;
  2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
  3. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
  4. Urządzenia do elektrolizy;
  5. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
  6. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.